Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Instellingsbesluit gemeentelijke monumentencommissie Rijssen-Holten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit gemeentelijke monumentencommissie Rijssen-Holten 2009
CiteertitelInstellingsbesluit gemeentelijke monumentencommissie Rijssen-Holten 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2015Vervangt het instellingsbesluit gemeentelijke monumentencommissie van 23 april 2001

24-09-2009

Overheid.nl (via GVOP), 4 juni 2015

2009 - 66

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit gemeentelijke monumentencommissie Rijssen-Holten 2009

overwegingen:

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2009;

gezien het positieve advies van de leden van de commissie Grondgebied van 9 september 2009;

besluit:

 • 1.

  vanwege de wijziging van de Monumentenwet, in te stemmen met het omvormen van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie tot een welstandscommissie en een monumentencommissie;

 • 2.

  ten behoeve van de welstandscommissie, met terugwerkende kracht de door Het Oversticht voorgedragen leden te benoemen (voor een termijn van 3 jaar) en de bestaande leden te herbenoemen;

 • 3.

  ten behoeve van de overkoepelende monumentencommissie met terugwerkende kracht de door Het Oversticht voorgedragen leden te benoemen;

 • 4.

  het benoemen van leden van de welstands- en overkoepelende monumentencommissie te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

1  

Vanwege de wijziging van de Monumentenwet, in te stemmen met het omvormen van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie tot een welstandscommissie en een monumentencommissie

2  

Ten behoeve van de welstandscommissie, met terugwerkende kracht de door Het Oversticht voorgedragen leden te benoemen (voor een termijn van 3 jaar) en de bestaande leden te herbenoemen

3  

Ten behoeve van de overkoepelende monumentencommissie met terugwerkende kracht de door Het Oversticht voorgedragen leden te benoemen

4  

Het benoemen van leden van de welstands- en overkoepelende monumentencommissie te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op 24 september 2009

drs. H.A.J. van de Vliert, drs. mr. B. Koelewijn,

griffier, voorzitter