Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Tijdelijke nadere regels afbouwregeling Bato, DOS, VEK en RZ&PC De Mors Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke nadere regels afbouwregeling Bato, DOS, VEK en RZ&PC De Mors Rijssen-Holten
CiteertitelTijdelijke nadere regels afbouwregeling Bato, DOS, VEK en RZ&PC De Mors Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bestuursrecht, artikel 4:81, tweede lid
  2. Algemene subsidieverordening, artikel 2, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201631-12-2019Nieuwe regeling

17-11-2015

Overheid.nl (via GVOP), 18 december 2015

D2015 049 568

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke nadere regels afbouwregeling Bato, DOS, VEK en RZ&PC De Mors Rijssen-Holten

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

  • -

    gelet op artikel 4:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening

Artikel 1

Ter afbouw van wijzigingen op de ‘nadere regels subsidiëring jeugdleden’ die per 1 januari 2016 in werking treden, kunnen de verenigingen Bato, DOS, VEK en RZ&PC De Mors een bedrag per jeugdlid tot en met 17 jaar aanvragen.

Artikel 2

De subsidieaanvragen moeten voorzien zijn van een lijst met de jeugdleden (stand per 1 januari van het lopende subsidiejaar, inclusief naam, adres en geboortedatum jeugdleden) en moeten uiterlijk vóór 1 april van het lopende subsidiejaar ingediend worden bij het college.

Artikel 3

In 2016 kunnen de verenigingen de volgende bedragen aanvragen:

Bato, € 19,- per jeugdlid tot een maximum van 148 jeugdleden; DOS, € 38,- per jeugdlid tot een maximum van 195 jeugdleden; VEK, € 30,- per jeugdlid tot een maximum van 382 jeugdleden; RZ&PC De Mors, € 153,- per jeugdlid tot een maximum van 114 jeugdleden.

 

In 2017 kunnen de verenigingen de volgende bedragen aanvragen:

Bato, € 18,- per jeugdlid tot een maximum van 148 jeugdleden; DOS, € 34,- per jeugdlid tot een maximum van 195 jeugdleden; VEK, € 27,- per jeugdlid tot een maximum van 382 jeugdleden; RZ&PC De Mors, € 137,- per jeugdlid tot een maximum van 114 jeugdleden.

 

In 2018 kunnen de verenigingen de volgende bedragen aanvragen:

Bato, € 16,- per jeugdlid tot een maximum van 148 jeugdleden; DOS, € 30,- per jeugdlid tot een maximum van 195 jeugdleden; VEK, € 23,- per jeugdlid tot een maximum van 382 jeugdleden; RZ&PC De Mors, € 117,- per jeugdlid tot een maximum van 114 jeugdleden.

 

Vanaf 2019 kunnen de verenigingen de volgende bedragen aanvragen:

Bato, € 14,- per jeugdlid tot een maximum van 148 jeugdleden; DOS, € 25,- per jeugdlid tot een maximum van 195 jeugdleden; VEK, € 19,- per jeugdlid tot een maximum van 382 jeugdleden; RZ&PC De Mors, € 96,- per jeugdlid tot een maximum van 114 jeugdleden.

Artikel 4

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

Artikel 5

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Tijdelijke nadere regels afbouwregeling Bato, DOS, VEK en RZ&PC De Mors` en treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 6

Deze nadere regels worden per 31 december 2019 ingetrokken.

Artikel 7

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 17 november 2015.

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester