Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Regeling Duurzaamheidspremie en energie-investering bestaande woningen Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Duurzaamheidspremie en energie-investering bestaande woningen Rijssen-Holten 2016
CiteertitelRegeling Duurzaamheidspremie en energie-investering bestaande woningen Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201615-09-2016Vervangt de Regeling Bevordering van de doorstroming in de woningmarkt verduurzaming van bestaande woningen 2014

22-12-2015

Overheid.nl (via GVOP),

D2015 057 787

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Duurzaamheidspremie en energie-investering bestaande woningen Rijssen-Holten 2016

 

 

1. Duurzaamheidspremie

De gemeentelijke duurzaamheidspremie voor een bestaande woning bedraagt maximaal € 250,00

Voorwaarden:

 • -

  De regeling is een aanvulling op de provinciale premieregeling;

 • -

  Uitvoeren van minimaal 2 isolatiemaatregelen;

 • -

  Kosten islotatiemaatregelen bedragen minimaal € 1.750,00

2. Energie-investering

De gemeentelijke bijdrage in een energie-investering voor een bestaande woning bedraagt maximaal € 500,00

Voorwaarden:

 • -

  De regeling ie een aanvulling op de provinciale premieregeling;

 • -

  Energie-investering gedaan voor tenminste € 5.000,00

3. Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling is opgesteld in het kader van Rijssen-Holten werkt Vervolg op Deltaplan "Samen aan de slag in de nieuwe werkelijkheid".

 • 2.

  De regeling gaat in op 1 januari 2016.

 • 3.

  De looptijd van de regeling is zolang de provinciale regeling "Duurzaamheidpremie particuliere woningeigenaar" van kracht is en er gemeentelijk budget beschikbaar is.

 • 4.

  Aanmelden via invullen van aanmeldingsformulier in de Woonweter.

 • 5.

  Wijze van uitbetaling: overleggen van bankafschrift dat provinciale duurzaamheidspremie is uitgekeerd onder voorwaarde dat de aanmelding heeft plaatsgevonden na ingangsdatum van de regeling via het hiervoor beschikbare formulier in de Woonweter.

4. Schematisch overzicht van samenvallen provinciale- en gemeentelijke regeling

Regeling provincie Overijssel

Regeling gemeente Rijssen-Holten

Duurzaamheidspremie: € 600

Voorwaarden:

- Uitvoeren van minimaal 2 isolatiemaatregelen

- Kosten isolatiemaatregelen bedragen minimaal € 1.750

Duurzaamheidspremie: € 250

Voorwaarden:

- Uitvoeren van minimaal 2 isolatiemaatregelen

- Kosten isolatiemaatregelen bedragen minimaal € 1.750

Het maximale bedrag dat kan worden ontvangen bedraagt: € 600 + € 250 = € 850

Energie-investering € 300

Voorwaarde:

- Energie-investering gedaan voor tenminste € 5.000

Energie-investering € 500

Voorwaarde:

- Energie-investering gedaan voor tenminste € 5.000

De maximale energie-investering die kan worden ontvangen bedraagt € 300 + € 500 = € 800

In totaal kan een bewoner ontvangen bij:

- isolatiemaatregel

- investeringspremie

totaal

 

- samen met de buren

totaal

 

€ 850 (bij investering van € 1.750)

€ 800 (bij investering van € 5.000)

€ 1.650 (bij investering van € 5.000 combinatie beide premies)

 

€ 150

€ 1.800

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 22 december 2015

A.C. van Eck

A.C. Hofland

secretaris

burgemeester