Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 3b, 96 en 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201006-01-2014Onbekend

29-04-2010

Rijssens Nieuwsblad, 1-6-2010

2010-45

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Artikel 1

1.Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke

afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de

basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente

2.Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de

basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel

3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

1.Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

2.Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 25 april 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 29 april 2010

 

drs. H.A.J . van de Vliert P. van Veen

griffier voorzitter