Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

APV Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik (art. 2.48)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik (art. 2.48)
CiteertitelAPV Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik (art. 2.48)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenkaart 1 kaart 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010, art. 2.48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2016nieuwe regeling

25-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 23-06-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

APV Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik (art. 2.48)

Het college van burgemeester en wethouder van Rijssen-Holten;

 

Overwegende , dat ingevolge artikel 2.48, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten het college een gebied kan aanwijzen waarbinnen op openbare plaatsen het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glazen en dergelijk met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Gelet op artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010;

 

b.e.s.l.u.i.t.

I De navolgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is om op de weg alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben:

 

 

 • 1.

  omgeving Volkspark en Oosterhof

 • 2.

  Speeltuin Hoge Es

 • 3.

  Speeltuin Keizersdijk

 • 4.

  Morsweg

 • 5.

  Centrum Rijssen ( Boomkamp + Schild)

 • 6.

  Centrum Holten

  (Dorpsstraat/Kalfsermansweide/Stationsstraat/Larenseweg/Oranjestraat/Smidsbelt

 • 7.

  Rondom visvijvers Holten (Aaltinksweg)

II Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Dit besluit treedt in werking op de dag na waarop zij bekend is gemaakt.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten in hun vergadering van 25 april 2016.

De secretaris, de burgemeester

A.C. van Eck, A.C. Hofland.

Kaart 1  

Kaart 2