Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Aanwijsbesluit termijnen aanvragen evenementen Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit termijnen aanvragen evenementen Rijssen-Holten 2016
CiteertitelAanwijsbesluit termijnen aanvragen evenementen Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR409130/CVDR409130_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2016Nieuwe regeling

23-08-2016

gmb-2016-118309

D2016 022 013

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit termijnen aanvragen evenementen Rijssen-Holten 2016

 

Burgemeester en wethouder van Rijssen-Holten en de burgemeester van Rijssen-Holten, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Gelet op artikel 1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 (4e wijziging)

  • overwegende dat een aanvraag voor een vergunning of ontheffing tijdig moet worden ingediend;

  • overwegende dat in artikel 1:3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 een bevoegdheid is opgenomen voor het bestuursorgaan om vergunningen of ontheffingen aan te wijzen waarvoor de aanvraag geldt van ten hoogste 12 weken;

 

BESLUIT:

Vast te stellen het aanwijsbesluit termijnen aanvragen evenementen Rijssen-Holten 2016

Artikel 1  

  • a.

    De termijn voor het aanvragen een vergunning voor A,B en C evenementen aan te wijzen als vergunningsaanvragen waarvoor de termijn als bedoeld in artikel 1.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010, tussen de dag van het indienen van de aanvraag en de dag dat de aanvrager de vergunning nodig heeft verlengd wordt van 3 weken naar 12 weken.

  • b.

    De termijn voor het aanvragen van bijbehorende andere vergunning of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het te houden evenement aan te wijzen als vergunningsaanvragen waarvoor de termijn als bedoeld in artikel 1.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010, tussen de dag van het indienen van de aanvraag en de dag dat de aanvrager de vergunning nodig heeft verlengd wordt van 3 weken naar 12 weken.

 

Artikel 2  

In uitzonderingsgevallen kan door of namens de burgemeester worden besloten om een aanvraag als bovenbedoeld die niet tijdig is ingediend, alsnog in behandeling te nemen.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Rijssen-Holten op 23 augustus 2016

Voor zover zij bevoegd zijn:

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

De secretaris, de burgemeester

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Voor zover hij bevoegd is:

De burgemeester van Rijssen-Holten

A.C. Hofland