Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Aanwijzing heffingsambtenaar Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing heffingsambtenaar Rijssen-Holten 2017
CiteertitelAanwijzing heffingsambtenaar Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2017nieuwe regeling

27-03-2017

gmb-2017-54136

D2017 015 125

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing heffingsambtenaar Rijssen-Holten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Rijssen-Holten;

besluit:

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet , de volgende gemeenteambtenaar:

 

De heer J.W.H. (Jos) Kottink

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 27 maart 2017,

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester.