Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

VTH beleid Twente met Nadere uitwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVTH beleid Twente met Nadere uitwerking
CiteertitelVTH beleid Twente met Nadere uitwerking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenVTH beleid Twente Nadere uitwerking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7.2, negende lid, van het Besluit omgevingsrecht
 2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-263747

D2018086886

Tekst van de regeling

Intitulé

VTH beleid Twente met Nadere uitwerking

Het college van de gemeente Rijssen-Holten

Besluit:

Gelet op artikel 3:42 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • 1.

  In te stemmen met het ‘VTH beleid Twente’ inclusief de ‘Nadere uitwerking voor de variant 4 taken die door de ODT worden uitgevoerd per 1-1-2019.

 • 2.

  In te stemmen dat het ‘VTH beleid Twente’ de basis is waarmee het uniforme uitvoeringsprogramma kan worden opgesteld.

 • 3.

  Het ‘VTH beleid Twente’ inclusief nadere uitwerking overeenkomstig artikel 7.2, negende lid, van het Besluit omgevingsrecht ter kennisgeving aan te bieden aan de raad (commissie grondgebied).

Het VTH beleid Twente wordt op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, ter inzage gelegd.

Aldus besloten in de vergadering van 13 november 2018

A.C. Hofland, A. van Eck

Burgemeester, secretaris