Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners Rijssen-Holten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners Rijssen-Holten 2019
CiteertitelNadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners Rijssen-Holten 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR395085/CVDR395085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2019nieuwe regeling

10-05-2019

gmb-2019-124972

D2019032587

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners Rijssen-Holten 2019

Het college van burgemeester en wethouders stelt de nadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverlener vast volgens artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten.

Regel 1

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om inwoners te motiveren tot het volgen en herhalen van de opleiding tot reanimatie en AED-bediener.

Regel 2

 • 1.

  U kunt als organisatie, vereniging of stichting (per groep, zie 2.e) subsidie aanvragen voor personen die een opleiding hebben gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut tot burgerhulpverlener (gericht op reanimatie en AED-bediening).

 • 2.

  Personen komen in aanmerking voor subsidie als:

  • a.

   zij wonen of werken in de gemeente Rijssen-Holten;

  • b.

   zij een opleiding of herhaling hebben gevolgd waarvoor zij een diploma/certificaat hebben ontvangen van de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatieraad of het Oranje Kruis;

  • c.

   zij zich hebben aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu (www.hartslagnu.nl);

  • d.

   zij geen aanspraak kunnen maken op vergoeding via hun eigen zorgverzekeraar en/of werkgever;

  • e.

   zij minimaal met een groep van 6 personen de opleiding hebben gevolgd.

 • 3.

  U vraagt de subsidie digitaal aan bij de gemeente in het lopende kalenderjaar of binnen 3 maanden na afloop van de cursus.U stuurt bij de aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • a. een overzicht van de deelnemers met naam, adres, woonplaats en datum wanneer de cursus werd gevolgd met parafen van alle deelnemers;

 • b. een afschrift van het certificaat/diploma;

 • c. de factuur van het opleidingsinstituut;

 • 4.

  De subsidie voor de basiscursus bedraagt maximaal € 30,- per persoon en voor de herhalingslessen maximaal € 20,- per persoon.

Regel 3

Het college kent subsidie toe als u voldoet aan de Nadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners.

Regel 4

In alle situaties die niet of niet duidelijk zijn opgenomen in de Nadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners, besluit het college.

Regel 5

De bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten zijn niet van toepassing op deze Nadere regels.

Regel 6

Deze ´Nadere regels deskundigheidsbevordering burgerhulpverleners’ treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 10 mei 2019.

A.C. Hofland, A.C. van Eck

Burgemeester, secretaris