Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nota bodembeheer regio Twente Twents beleid veur oale ground 2.0

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota bodembeheer regio Twente Twents beleid veur oale ground 2.0
CiteertitelNota bodembeheer regio Twente
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidsnota Nota bodembeheer Regio Twente Regionale bodemkwaliteitskaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019nieuwe regeling

26-09-2019

gmb-2019-264294

2019-0103

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota bodembeheer regio Twente Twents beleid veur oale ground 2.0

De raad van de gemeente Rijssen-Holten;

  • Gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 20 augustus 2019;

  • Gezien de behandeling in de commissie Grondgebied van 12 september 2019;

Besluit:

Vast te stellen:

  • De Nota bodembeheer regio Twente, ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en

  • De Regionale bodemkwaliteitskaart Twente en

  • De beleidsnota Vrijstelling bodemonderzoek bij bouwen

  •  

Het besluit en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen gedurende 4 weken op grond van artikel 139 lid 3 Gemeentewet.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 26 september 2019

G.H. Veerman, A.C. Hofland

Griffier, voorzitter