Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen vereist is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen vereist is
CiteertitelLijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27
 2. Besluit omgevingsrecht, artikel 6.5, lid 1 en lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201101-10-201029-12-2017Onbekend

27-01-2011

Rijssens Nieuwsblad

2011-122

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen vereist is
 • -

  Gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  Gelet op artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht;

 • -

  Gebruikmakende van de bevoegdheid op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;

 • -

  Gelet op het voorstel van het college van 21 december 2010;

heeft de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten in de openbare vergadering van 27 januari 2011 besloten en goed gevonden dat:

 • 1.

  Geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in alle gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 27 januari 2011.

de griffier, de voorzitter.