Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageBijlage aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overzichtstekeningen als bijlagen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. Algemene plaatselijke verordening, art. 2:77

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201201-09-2012wijzing datum periode onder II

26-03-2012

Gemeenteblad 2012/33, Roosendaalse bode 1-4-2012

--
01-11-201101-04-2012wijzing datum periode onder II

28-10-2011

Gemeenteblad 2011/69, Roosendaalse bode 30-10-2011

586100
01-05-200901-11-2011nieuwe regeling

21-04-2009

Gemeenteblad 2009/42, Roosendaalse bode 26-4-2009

2009/14878

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal

 

 

De burgemeester van Roosendaal,

 

Gelet op artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening en artikel 151c Gemeentewet en na overleg met de lokale driehoek d.d. 6 oktober 2008;

 

Overwegende dat in 2005 ter handhaving van de openbare orde (in het kader van het horecatoezicht op de Markt en Bloemenmarkt) en daarnaast vanuit het belang van de bestrijding van drugsoverlast in het gebied Molenstraat, Brugstraat, Oliemolen en Hoogstraat op verschillende plaatsen vaste camera’s zijn geplaatst;

 

Dat uit informatie van de politie blijkt dat de noodzaak van dit cameratoezicht nog steeds aanwezig is;

 

Dat vanwege de inwerkingtreding van de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen (artikel 151c Gemeentewet) de wettelijke basis voor dit cameratoezicht is veranderd en dat op grond van deze wet het lopende cameratoezicht moet worden aangewezen;

 

Dat ook buiten het gebied waar reeds camera’s zijn geplaatst (Molenstraat, Brugstraat, Oliemolen en Hoogstraat) door de politie melding wordt gemaakt van drugsdealen en dat dit drugsdealen leidt tot een forse overlast voor de omgeving;

 

Dat cameratoezicht een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van deze overlast;

 

Dat het om die reden gewenst is het aantal vaste camera’s uit te breiden.

 

Besluit:

 

I aan te wijzen de volgende openbare en voor ieder toegankelijke plaatsen zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde plattegronden:

Bestaande camera’s:

 • -

  Kruising Kalsdonksestraat, Hoogstraat

 • -

  Kruising Hoogstraat, Molenstraat, Brugstraat

 • -

  Kruising Oliemolen, Sint Jansstraat

 • -

  Sint Jansstraat

 • -

  Kruising Molenstraat, Boomgaardstraat

 • -

  Kruising Molenstraat, Damstraat

 • -

  Kruising Burgemeester Prinsensingel, Molenstraat

 • -

  Kruising Bloemenmarkt, Dominéstraat

 • -

  Kruising Markt, Raadhuisstraat

 • -

  Parkeerplaats bij Emile van Loonpark

 • -

  Kruising Markt, tussen de markten

  Nieuwe camera’s:

 • -

  Brugstraat, nabij Antoniusstede

 • -

  Kruising Brugstraat-Burgemeester Prinsensingel

 • -

  Aan de zijde van de Beethovenlaan nabij het parkeerterrein van Super de Boer

 • -

  Stationsplein

 • -

  De splitsing Hofstraat/Hofveld

 

II te bepalen dat de camera’s voor een periode tot 1 september 2012 worden geplaatst en dat voor de ommekomst van deze periode een evaluatie zal plaatsvinden;

 

III dat op dit cameratoezicht de privacybeschermingsregeling van toepassing is zoals neergelegd in de Wet op de Politiegegevens;

 

IV te bepalen dat dit besluit op 1 mei 2009 in werking treedt.

 

Aldus besloten door de burgemeester van Roosendaal op 21 april 2009,

 

De burgemeester,

 

(LET OP: bij dit besluit behoren 2 overzichtssituaties met lokaties van de camera’s)