Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/CVDR600592/CVDR600592_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-229376

109047

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 9 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen.

 

Artikel 1  

Op de navolgende feestdagen hoeft geen parkeerbelasting te worden voldaan:

zondag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag);

vrijdag 30 maart 2018, van 18.30 tot 21.00 uur (Goede Vrijdag);

maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag);

vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag);

zaterdag 5 mei 2018 (Bevrijdingsdag);

donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag);

maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag);

dinsdag 25 december 2018 (Eerste Kerstdag);

woensdag 26 december 2018 (Tweede Kerstdag).

Artikel 2  

Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zondagen en feestdagen, vastgesteld op 24 januari 2017, wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 12 december 2017

de secretaris, de burgemeester,