Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
CiteertitelVerordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2010Onbekend

03-06-2010

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

1)      Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

2)      Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

3)      De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

4)      Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet. 

5)      Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 

6)      Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 

7)       Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Klachtenbehandeling

 

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 

 • 1.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

 • 2.

  Per post;

 • 3.

  Per e-mail;

 • 4.

  Telefonisch;

 • 5.

  Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 7 van deze verordening.

 

  

Artikel 3 Protocol klachtenbehandeling

 

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet  regelt in ieder geval:

 

a. De afdoeningstermijn van klachten;

b. De wijze van afdoening van klachten;

c. De registratie van klachten.

 

Artikel 4 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 

Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden bij de antidiscriminatievoorziening.

 

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op een adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 

De klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010. 

 

Artikel 6 Citeertitel

 

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.