Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Uitvoeringsregeling open innovatie call

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband Noord-Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling open innovatie call
CiteertitelUitvoeringsregeling open innovatie call
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2018Onbekend

24-04-2018

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling open innovatie call

 

 

 

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit

 

In de nadere bepalingen de tekst onder het kopje openstellingsperiode te vervangen door:

 

Subsidieaanvragen voor deze openstelling kunnen worden ingediend in de periode van 3 juli 2017 12.00 uur tot en 31 december 2018 om 17.00 uur. Aanvragen die na 31 december 2018 om 17.00 uur zijn ingediend, worden afgewezen.

 

De integrale tekst van de uitvoeringsregeling Open innovatie Call is terug te vinden op www.snn.eu