Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Wijzigingsbesluit MKB regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband Noord-Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijzigingsbesluit MKB regeling
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.snn.nl/bekendmaking-besluiten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2018wijzigingsbesluit

12-06-2018

bgr-2018-944

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsbesluit MKB regeling

Het Dagelijks Bestuur van het SNN

Gelet op UItvoeringsweg EFRO

Gelet op Regeling Europese EZ-subsidies

 

 

BESLUIT

ARTIKEL I

De uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2017/2018 te wijzigen als volgt:

In Artikel 9 lid 1 wordt de tekst “De regeling moet uiterlijk 31 december 2018 worden gesloten.” Vervangen door “De regeling moet uiterlijk 31 juli 2019 worden gesloten.”

ARTIKEL II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.