Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Intrekkingsverordening recht standplaats woonwagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntrekkingsverordening recht standplaats woonwagen
CiteertitelIntrekkingsverordening recht standplaats woonwagen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpIntrekkingsverordening recht standplaats woonwagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening recht standplaats woonwagen 2019.

De datum van ingang is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-292154

19.042254

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekkingsverordening recht standplaats woonwagen

De raad van de gemeente Schagen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2019, nr. ;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot intrekking van de Verordening recht standplaats woonwagen 2019

Artikel 1

De Verordening recht standplaats woonwagen 2019 wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang is 1 januari 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Intrekkingsverordening recht standplaats woonwagen".

 

Aldus besloten in de vergadering van: 5 november 2019.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

De heer G.E.P. Meijer

voorzitter

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen