Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Het recht als bedoeld in artikel 6.4., lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt verhoogd met € 200,- en wordt vastgesteld op € 500,-

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet recht als bedoeld in artikel 6.4., lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt verhoogd met € 200,- en wordt vastgesteld op € 500,-
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de ruimtelijke ordening, art. 6.4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-200807-02-2013Nieuwe regeling

30-09-2008

Schager Weekblad, 15-10-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het recht als bedoeld in artikel 6.4., lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt verhoogd met € 200,- en wordt vastgesteld op € 500,-

De raad van de Gemeente Schagen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2008, nr 5;

gelet op artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;

besluit;

  • 1.

    Het recht als bedoeld in artikel 6.4., lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening wordt verhoogd met €200,- en wordt vastgesteld op €500,-.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 2008.

Aldus besloten in de vergadering van 30 september 2008,

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter