Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordening
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 147 en 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1999Nieuwe regeling

17-12-1998

Scherpenzeelse Krant d.d. 29-12-1998

college van 1 december 1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

De raad van de gemeente Scherpenzeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 1998, nr. 98-XII-5;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

besluit:

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Artikel 1

zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner;

Artikel 2

deze verordening treedt in werking op 1 januari 1999.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van

de gemeente Scherpenzeel van 17 december 1998

de secretaris, de voorzitter,

J.P. van Velden. J.J.H. Colijn-de Raat.