Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)
CiteertitelVerordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWijzigingsverordening lijkbezorgingsrechten 1e wijziging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201301-01-201301-01-2014Aanpassen tarieven

25-06-2013

www.schiermonnikoog.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 juni 2013;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)

e wijziging)

 

Artikel I

Artikel 3 Belastingtarief van de verordening te lezen als volgt: Artikel 3 Belastingtarief

Artikel 3 Belastingtarief

1. Het recht bedraagt voor:

a. het verlenen van het recht tot het begraven in een grafruimte of

voor het plaatsen van een urn in de daarvoor

aangebrachte muur op de begraafplaats

voor een periode van 20 jaar € 1.336,75

b. verlenging van het recht op grafruimte of urnennis

voor een periode van 10 jaar € 991,15

c. het begraven van een lijk van een persoon € 811,75

d. het begraven op buitengewone uren wordt het

recht, bedoeld in sub c verhoogd met € 610,60

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

uren voor 9.00 uur en na 17.00 uur op werkdagen,

op zater- en zondagen en op algemeen christelijke

feestdagen

e. het plaatsen c.q. bijzetten van een urn in de urnenmuur

of in een eigen graf € 64,25

f. de aanleg van:

een enkele grafkelder € 1.365,95

een dubbele grafkelder € 2.009,50

g. het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande

of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen

of opstallen op graven € 132,50

h. het inschrijven en overboeken van graven

of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt

geheven € 23,35 2

f. de aanleg van:

een enkele grafkelder € 1.365,95

een dubbele grafkelder € 2.009,50

g. het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande

of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen

of opstallen op graven € 132,50

h. het inschrijven en overboeken van graven

of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt

geheven € 23,35

 

Artikel II

1. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2013.

, voorzitter (J. Stellinga)

, griffier (S.T. v.d. Zwaag)