Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Richtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag
Citeertitel“Richtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag 2012.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Onbekend

25-09-2012

Onbekend

2012/12584

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag

 

 

Richtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag

Richtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag

Aanleiding

Gedragslijn

Uitzondering

Actie

25 jarig ambtsjubileum

bloemstuk t.w.v. € 25,-- en rondje vlaai voor hele personeel.Of:activiteit voor collegae sector/taakveld:Op basis van overleg nota’s achteraf (bijv. etentje bij restaurant) maximaal € 25,-- per deelnemer en een bloemstuk t.w.v. € 25,--.

 

P&O / SD

40 jarig ambtsjubileum

bloemstuk t.w.v. € 25,-- en rondje vlaai voor hele personeel.Of:activiteit voor collegae sector/taakveld:Op basis van overleg nota’s achteraf (bijv. etentje bij restaurant) maximaal € 25,-- per deelnemer en een bloemstuk t.w.v. € 25,--.

 

P&O / SD

Afscheid bij pensionering of invaliditeit

Ontvangst door B&W;Huldiging en externe receptie in burgerhal van het gemeentehuis.Receptie is toegankelijk voor partner en/of kinderen van betrokkene, alle medewerkers en afhankelijk van externe contacten, in overleg met sector directeur of gemeente secretaris ook voor andere personen.Omtrent aantallen extern genodigden vindt voorbespreking plaats met sector directeur en gemeente secretaris

Indien geen receptie en geen activiteit voor collegae sector/taakveld:Cadeaubon t.w.v. € 125,-- en bloemstuk t.w.v. € 25,-- en rondje vlaai voor hele personeel.Of:Indien wel activiteit voor collegae van sector/taakveld:Op basis van overleg nota’s achteraf (bijv. etentje bij restaurant) maximaal € 25,-- per deelnemer en een bloemstuk t.w.v. € 25,--.

P&O / SD

Afscheid bij wisseling van werkkring(geldt voor ambtenaren minimaal 2 jaar in dienst van de gemeente Schinnen)

Cadeaubon t.w.v. € 25,-- per dienstjaar met een maximum van € 250,--.Sectorbijeenkomst met rondje vlaai.

 

P&O / SD

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling “Richtlijnen recepties en/of attenties bij jubilea en ontslag 2012”.

De in lid 1 genoemde regeling treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 in werking.

Op de in lid 2 genoemde datum vervalt de “Regeling recepties bij jubileum en afscheid van ambtenaren van de gemeente Schinnen”, alsmede de “Regeling afscheid bij wisseling van werkkring van de ambtenaar”.