Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent de Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent de Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71
CiteertitelWerkkostenregeling 2018 Servicepunt71
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201812-06-2020nieuwe regeling

05-07-2018

bgr-2018-1080

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent de Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71

Het bestuur besluit:

 

 • 1.

  De onderstaande arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en verstrekkingen) voor de ambtenaren van Servicepunt71 aan te wijzen als gerichte vrijstelling en nihilwaardering en deze niet ten laste te brengen van de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling 2018.

  • a.

   vakbondscontributie;

  • b.

   vergoeding telecommunicatie en internet;

  • c.

   verklaring omtrent gedrag (VOG);

  • d.

   attenties zoals, bloemen, cadeaus, e.d. die uitgesloten zijn van de (fiscale) kleine attentieregeling;

  • e.

   cadeaubonnen;

  • f.

   personeelsfeesten, -reizen en -uitjes die plaatsvinden buiten een werkplek van de werkgever;

  • g.

   maaltijden met onvoldoende zakelijk karakter;

  • h.

   werkgeversbijdrage personeelsvereniging;

  • i.

   gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, niet noodzakelijk voor de dienstbetrekking;

  • j.

   vergoeding juridische advieskosten bij ontslag, arbeidsconflicten e.d.;

  • k.

   onkostenvergoeding op basis van uitruil IKB;

  • l.

   (aanvullende) onkostenvergoedingen;

  • m.

   vanwege IKB (8%-vermeerdering) belast deel 40- en 50-jarige jubileumtoelage;

  • n.

   kerstpakketten;

  • o.

   gratificaties.

 • 2.

  De onderstaande arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en verstrekkingen) voor de ambtenaren van Servicepunt71 aan te wijzen als gerichte vrijstelling en nihilwaardering en deze niet ten laste te brengen van de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling 2018.

  • a.

   zakelijke kilometervergoeding tot maximaal € 0,19 per kilometer;

  • b.

   zakelijke reiskosten per openbaar vervoer of taxi;

  • c.

   maaltijd- en verblijfkosten bij dienstreizen, overwerk, zakelijke bijeenkomsten e.d.;

  • d.

   werkkleding en schoeisel dat (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, is voorzien van een logo van ten minste 70 cm2, achterblijft op de werkplek of een uniform of overall is;

  • e.

   ARBO-voorzieningen en hulpmiddelen, zonder eigen bijdrage, zoals bureaustoel, beeldschermbril e.d.;

  • f.

   personeelsfeesten en recepties op een werkplek van de werkgever;

  • g.

   kleine consumpties op de werkplek;

  • h.

   kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden voor de dienstbetrekking, inclusief abonnementen en vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en outplacement;

  • i.

   kosten van het volgen van een opleiding of studie gericht op het vervullen van een (toekomstige) dienstbetrekking;

  • j.

   verhuiskosten tot maximaal € 7.750,- en kosten overbrenging inboedel, bij verhuizing binnen 2 jaren na indiensttreding of overplaatsing, waarbij de reisafstand minstens 25 kilometer was en minstens 60% korter wordt.

  • k.

   kosten van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, noodzakelijk voor de dienstbetrekking.

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71  d.d. 5 juli 2018

 

De voorzitter

E.G.E.M. Bloemen

De secretaris

E. Zandstra