Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is op 1-1-2020 vervallen door inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie amtbenaren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenregeling Sittard-Geleen Art. 15:1 e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200801-01-2020Onbekend

20-05-2008

Trompetter,

DIS-nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren

Grondslag:

artikel 15:1e Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  de gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 • 2.

  de CMT-directeuren;

 • 3.

  de concerncontroller;

 • 4.

  de afdelingshoofden;

 • 5.

  Kabinetschef/teamleider Bestuur en Kwaliteit;

 • 6.

  Griffier;

 • 7.

  Directeur Museum;

 • 8.

  Stadsarchivaris;

 • 9.

  Directeur Stadsschouwburg.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt door publicatie op de gemeentelijke internetsite.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

 • a.

  de benaming van de hoofdfunctie;

 • b.

  een beschrijving van de nevenwerkzaamheden alsmede de instantie(s) waarbij deze werkzaamheden verricht worden;

 • c.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 5

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in

artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2008.

Inventarisatie van opgegeven nevenfuncties

Gemeentesecretaris/algemeen directeur, CMT-directeuren, Concerncontroller, Afdelingshoofden, directeur Museum, directeur Stadsarchief, Stadsarchivaris en Kabinetschef/Teamleider Bestuur en Kwaliteit.

Hoofdfunctie binnen gemeentelijke organisatie

Naam organisatie

waar nevenfunctie wordt uitgeoefend

Beschrijving van de nevenwerkzaamheden

Eventueel door College opgelegde beperkingen

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Vereniging van gemeente-secretarissen Den Haag

Lid redactie VGS

 

 

Graaf Huyn College, Geleen

Lid Curatorium

 

Directeur Dienstverlening, Zorg en Veiligheid

--

--

 

Directeur Omgeving en Economie

--

--

 

Directeur Bedrijfsvoering

N.B.

Deze functie wordt tijdelijk ingevuld via inhuur bij managementbureau

--

--

 

Griffier

Stichting het Limburgs

Landschap

Lid Algemeen Bestuur

N.v.t.

De griffier valt onder rechtstreekse competentie van de Gemeenteraad

Directeur Museum Het Domein

Stichting Restauratie Atelier

Limburg

Secretaris en plv. voorzitter raad van Toezicht (tot medio 2008)

 

 

Brabantse Museumstichting

Voorzitter commissie verdeling museale subsidies (tot medio 2008)

 

 

Brand Cultuur Fonds

Bestuurslid

 

 

Kunstcommissie Atrium ziekenhuis Heerlen

Adviseur

 

Directeur Stadsschouwburg

Stichting Limburgse Schouwburgen

Voorzitter

 

Stadsarchivaris

Kring van Limburgse Archivarissen (KVAL)

Bestuurslid

 

 

Digitaal woonverleden

Projectleider

 

 

Stichting Beheer Limburgse archieftoegangen (BLAT)

Bestuurslid

 

 

Jaarboek voor het land van Zwentibold

Bestuurs-/redactielid

 

 

Prof. Dr. Timmersstichting

Adviseur van bestuur

 

 

Commissie naamgeving Sittard-Geleen

Aan functie van stadsarchivaris gebonden lidmaatschap

 

Commandant Brandweer

--

--

 

Hoofd Repressie, tevens Hoofd Preparatie Pro-actie en Preventie

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Instructeur

 

 

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Instructeur

 

 

Nederland Bureau Brandweerexamens

Examinator

 

Concerncontroller

--

--

 

Teamleider Bestuur en Kwaliteit

(tevens kabinetschef)

--

--

 

Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte

Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement Zuid Nederland

Bestuurslid namens Limburgse gemeenten

 

Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

vacature

 

 

Hoofd afdeling Economie

--

--

 

Hoofd afdeling Vastgoed en Projecten

--

--

 

Hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor de Rechtsbijstand,

‘s Hertogenbosch

Bestuurslid

 

Hoofd afdeling Dienstverlening

Harmonieorkest Concordia,

Treebeek-Brunssum

Bestuursvoorzitter

 

Hoofd afdeling Werk & Inkomen

--

--

 

Hoofd afdeling Veiligheid en Handhaving

--

--

 

Hoofd afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie

Kleurrijk Limburg

Voorzitter

 

Hoofd afdeling Financiële en Juridische Bedrijfsvoering

--

--

 

Hoofd afdeling Interne Services

Stichting Opera Zuid

Bestuurslid

 

Versiedatum: 8 mei 2008