Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Tarieventabel bij verordening reclamebelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel bij verordening reclamebelasting 2009
CiteertitelTarieventabel bij verordening reclamebelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening reclamelasting 2009 en Gemeentewet art. 227

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2012nieuwe tarieventabel

17-12-2008

Trompetter, 24-12-2008

Gemeenteblad 2008/106

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel bij verordening reclamebelasting 2009

 

 

Tarieventabel behorende bij Verordening reclamebelasting Sittard-Geleen 2009

A. Tarieven in gebied 1: Sittard

Het tarief bedraagt per jaar voor het hebben van een reclameobject, aangebracht op of aan een vestiging, gelegen in:

het aangewezen gebied, de straten zoals genoemd in artikel 2 lid 1 van de verordening en zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart,

a.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten minder is dan 0,1 m2

0

b.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,1 m2 is of meer maar minder dan 0,5 m2

450,00

c.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,5 m2 is of meer maar minder dan 10 m2

495,00

d.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 10 m2 is of meer maar minder dan 30 m2

550,00

e.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 30 m2 is of meer

695,00

A. Tarieven in gebied 2: Geleen

Het tarief bedraagt per jaar voor het hebben van een reclameobject, aangebracht op of aan een vestiging, gelegen in:

het aangewezen gebied, de straten zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van de verordening en zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart,

a.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten minder is dan 0,1 m2

0

b.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,1 m2 is of meer maar minder dan 0,5 m2

450,00

c.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,5 m2 is of meer maar minder dan 10 m2

495,00

d.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 10 m2 is of meer maar minder dan 30 m2

550,00

e.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten 30 m2 is of meer

695,00

Behoort bij het besluit van van de raad van 17 december 2008

 

De griffier,

drs. F.T.H.A. Coenen

 

De voorzitter,

drs. G.J.M. Cox