Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzing toezichthouders BRP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders BRP
CiteertitelAanwijzing toezichthouders BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 2, afdeling 1 paragraaf 5 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regelgeving

28-10-2014

Gemeenteblad 2014, 62744 dd 05-11-2014

28102014

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen toezichthouders BRP

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Overwegende dat:

op 6 januari 2014 de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking is getreden;

de wet gelast het college ambtenaren aan te wijzen die toezien op de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1 paragraaf 5.

B E S L U I T E N :

Artikel 1 Aanwijzen toezichthouders

De hieronder opgenomen functies ondergebracht bij het team KCC en burgerzaken en team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen vanaf 6 januari 2014 te belasten met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge de Wet BRP. Het gaat om toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in afdeling 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB).Deze bevoegdheden staan vermeld in de artikelen 5:15-5:19 AWB.

 • ·

  Coördinator Backoffice Burgerzaken

 • ·

  Bevolkingscontroleur

 • ·

  Administratief medewerker GBA

 • ·

  Inspecteur handhaving B

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 6 januari 2014.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014.

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

 

De gemeentesecretaris

Mr. J.H.J.Höppener

De burgemeester

Drs. G.J.M.Cox