Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent tarieven parkeren Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent tarieven parkeren Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019
CiteertitelPrivaatrechtelijke parkeertarieven 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Privaatrechtelijke parkeertarieven 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201916-01-2020nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-282086

2238100

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent tarieven parkeren Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

 

gelet op artikel 160,eerste lid, onder e, van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen de hierna volgende:

 

"Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019"

Artikel 1 Tarieven

De privaatrechtelijke parkeertarieven zijn als volgt vastgesteld:

 

(N.B.: Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW)

 

a. Betaald parkeren per 1 januari 2019 parkeergarages centra en parkeerterrein Steenweg binnenring

 

Locatie:

Starteenheid

Tarief starteenheid

Uurtarief

Maximale inworp (dagtarief)

Tarief

Hub Dassenplein

4 min.

€ 0,50

€ 1,90

€ 10,00

 

Hub Dassenplein verloren kaart

 

 

 

 

€ 10,00

ABC

4 min.

€ 0,50

€ 1,90

€ 10,00

 

ABC verloren kaart

 

 

 

 

€ 10,00

Odaparking

4 min.

€ 0,50

€ 1,90

€ 10,00

 

Odaparking verloren kaart

 

 

 

 

€ 10,00

Marktgarage

4 min.

€ 0,50

€ 1,90

€ 10,00

 

Marktgarage verloren kaart

 

 

 

 

€ 10,00

Steenweg parkeerterrein binnenring

4 min.

€ 0,50

€ 1,90

€ 10,00

 

- Dagtarief garage is tarief per 24 uur

-Tariefopbouw in 15 blokken van 4 minuten (1x € 0,50 en 14x € 0,10 = uurtarief van €1,90)

 

b. Betaald parkeren per 1 januari 2019 parkeergarage Zuyderland

 

Locatie:

Starteenheid

Opvolgende tijdseenheid

Tarief starteenheid

Tarief opvolgende tijdseenheid

Maximale inworp (dagtarief)

Tarief

parkeergarage Zuyderland

60 min.

 

€ 1,80

 

 

 

 

20 min.

 

€0,60 / €0,60/ €0,60*

€ 8,50

 

P-G Zuyderland dagkaart

 

 

 

 

 

€ 8,50

P-G Zuyderland verloren kaart

 

 

 

 

 

€ 8,50

P-G Zuyderland weekkaart

 

 

 

 

 

€ 17,00

P-G Zuyderland maandkaart

 

 

 

 

 

€ 39,50

*de uren volgend op het eerste uur bestaan uit 3 blokken van 20 minuten welke worden beprijsd: €0,60/€0,60/€0,60

- Uitrijden binnen 15 minuten zonder kosten

-Dagtarief is tarief per 24 uur

-Met dagkaart kan op één dag onbeperkt in en uit gereden worden

 

c. Abonnementen per 1 januari 2019 parkeergarages centra en parkeerterrein Steenweg binnenring

 

Type abonnement:

Parkeergarage Parkeerterrein

Tarief per maand:

Tarief per jaar:

Bewonersabonnement

Groenstraat, Odaparking

 

€ 120,00

Kantoorurenabonnement (geldig ma-vr 07.00 - 19.00 uur)

Groenstraat

€ 36,25

€ 435,00

Hub Dassenplein Odaparking P-T* Steenweg

€ 43,50

€ 522,00

Winkeluren abonnement (geldig ma-za 07.00-19.00; koopavond tot 22.00; koopzondag 12.00-18.00)

Groenstraat

€ 50,00

€ 600,00

Hub Dassenplein Odaparking P-T Steenweg

€ 61,00

€ 732,00

Etmaalabonnement (geldig gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Groenstraat

€ 75,00

€ 900,00

Hub Dassenplein Odaparking

€ 88,75

€ 1.065,00

Borg tag+druppel Odaparking

 

eenmalig

€ 75,00

*P.T. =parkeerterrein

 

d. Uitrijkaarten per 1 januari 2019 parkeergarages centra

 

Type uitrijkaart

 

Tarief per stuk:

Bezoekersuitrijkaart

 

€ 5,70

- uitgifte in eenheden van 9 uitrijkaarten

-exclusief ABC-garage

Artikel 2 Intrekken

Het besluit dd. 5 december 2017 "Privaatrechtelijke parkeertarieven 2018" wordt met dit besluit ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2019

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019".

Aldus vastgesteld in de vergadering van

De Secretaris,

mr. G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

Drs. G.J.M. Cox