Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Uitvoeringsbesluit opruimmiddel hondenpoep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit opruimmiddel hondenpoep
CiteertitelUitvoeringsbesluit opruimmiddel hondenpoep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling art. 2:58 Algemene Plaatselijke Verordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2:58 Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2014Nieuwe regeling

21-02-2014

Gemeenteblad en Breeduit

21 februari 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT OPRUIMMIDDEL HONDENPOEP

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland,

overwegende,

dat in artikel 2:58, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening is bepaald dat degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft verplicht is om een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen van die hond en verplicht is dit hulpmiddel op eerste vordering te laten zien aan een toezichthouder;

 

dat in artikel 2:58, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening voorts is bepaald dat het college eisen kan vaststellen waaraan een doeltreffend hulpmiddel zoals bedoeld in het tweede lid, voldoet;

 

gelet op het belang van duidelijkheid over wat er onder een doeltreffend hulpmiddel moet worden verstaan;

 

B E S L U I T:

 

dat een stevig zakje (van plastic of van papier), een schepje of een hondenpoepgrijper als een doeltreffend hulpmiddel, zoals bedoeld in artikel 2:58, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening, wordt beschouwd.

 

Drachten, 21 februari 2014

 

Burgemeester en wethouders,

 

secretaris, burgemeester,

 

drs. E. Bos drs. T. van Bekkum