Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen
CiteertitelAanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2013, art. 1:11 en art. 2:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2016Nieuwe regeling

13-10-2016

Gemeenteblad, 20-10-2016, nr. 143575

13-10-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen

De burgemeester van Smallingerland,

 

overwegende,

 

dat de burgemeester op grond van artikel 1:11 en artikel 2:25, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2013 (Apv) bevoegd is om categorieën evenementen aan te wijzen waarbij geen vergunning vereist is;

 

dat het gewenst is om voor bepaalde kleinschalige evenementen die nagenoeg geen risico's of overlast met zich meebrengen, van deze bevoegdheid gebruik te maken;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:25, vierde lid van de Apv;

 

B E S L U I T:

 

 • 1.

  dat er geen evenementenvergunning is vereist voor het organiseren van een klein evenement;

 • 2.

  onder een klein evenement wordt verstaan een ééndaags evenement:

  • a.

   dat gedurende de periode tussen 09.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt;

  • b.

   dat op één locatie plaatsvindt;

  • c.

   waarbij sprake is van één aanwijsbare organisator.

  • d.

   waarbij slechts enkele kleine objecten met een totale oppervlakte van maximaal 30 m2 worden geplaatst;

  • e.

   dat niet plaatsvindt op een doorgaande weg, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend;

  • f.

   dat geen belemmering vormt voor de bereikbaarheid van hulpdiensten, waarbij er in ieder geval zorg wordt gedragen voor een vrije doorgang naar het terrein van 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog.

  • g.

   waarbij geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht en

  • h.

   waarbij er geen sprake is van verkoop van eten en drinken;

 • 3.

  dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 4.

  dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen".

Aldus vastgesteld op 13 oktober 2016

De burgemeester van Smallingerland,

Tjeerd van Bekkum