Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit instellingen als briefadresgever

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit instellingen als briefadresgever
CiteertitelAanwijzingsbesluit instellingen als briefadresgever
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen, artikelen 2.40, lid 4
  2. Regeling briefadres BRP gemeente Smallingerland 2016, artikel 2, lid 3
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 1.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2016nieuwe regeling

01-09-2016

Breeduit, 27 oktober 2016

01-09-2016, nr. 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit instellingen als briefadresgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland,

 

gelet op

· artikel 2.40, lid 4 Wet BRP,

· artikel 2.40, sub b Wet BRP,

· artikel 2, lid 3 Regeling briefadres BRP gemeente Smallingerland 2015,

· artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

besluit:

 

instellingen in de gemeente Smallingerland, die beschermd wonen of opvang bieden, aan te wijzen als briefadresgever.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2016.

De voorzitter, De secretaris,

de heer drs. Tjeerd van Bekkum mevrouw Nelly Otter