Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSociale Dienst Oost Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
CiteertitelBeleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet

30-01-2020

bgr-2020-127

08-02-201931-01-2020Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

07-02-2019

bgr-2019-643

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek;

Besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

 

Artikel 1 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 

De volgende criteria worden in acht genomen om vast te stellen of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie:

 

Een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

 

Die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en;

 

Die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 

Artikel 2 Wijze van invullen

Voor de doelgroep als bedoeld onder artikel 1 wordt zoveel mogelijk actief gezocht naar een werkplek die zo goed mogelijk aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van de belanghebbende, zodra is vastgesteld dat belanghebbende tot de doelgroep behoort.

 

Artikel 3 Loonkostensubsidie

  • 1.

    Er wordt actief gezocht naar een werkplek die het best aansluit bij de competenties, opleiding, ervaring en interesses van de persoon vallend binnen de doelgroep. Daarbij blijft het uitgangspunt om passende arbeid te aanvaarden van kracht.

  • 2.

    Op basis van een loonwaardemeting wordt loonkostensubsidie verstrekt. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het op dat moment geldende wettelijk minimumloon.

  • 3.

    Voor personen met een vastgestelde loonwaarde lager dan 30% wordt geen loonkostensubsidie verstrekt.

 

Artikel 4 Bijzondere situaties

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek en treden in werking op de dag na bekendmaking met gelijktijdige intrekking van de ‘beleidsregels doelgroep loonkostensubsidie’ uit 2015.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 30 januari 2020

De secretaris,

T.A. Beijer,

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom