Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 10.
 2. Wet bescherming persoonsgegevens.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-200901-10-2014Nieuwe regeling

24-02-2009

De Staphorster, 17-03-2009

09-3990

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Artikel 1  

 • 1

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2  

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 24 september 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking zeven dagen na publicatie.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Staphorst (Veror­dening GBA).