Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

De 15e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe 15e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2002
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Wijziging verordening

22-12-2016

gmb-2016-187481

Tekst van de regeling

Intitulé

De 15e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2002

 

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 8 november 2016;

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: DE 15e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2002

 

Artikel 1  

De tarieven in artikel 3 als volgt te wijzigen:

één persoon € 280,20

meer persoon € 376,30

 

Artikel 2
  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J. de Jong