Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

De 11e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe 11e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de 11e wijziging wordt het tarief aangepast

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Wijziging verordening

22-12-2016

gmb-2016-187487

Tekst van de regeling

Intitulé

De 11e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen: De 11e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005.

Artikel 1

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 

De belasting bedraagt per belastingjaar:

 

 

 

 

 

a. voor 1 hond

 

 

 

€ 57,60

 

b. voor 2 honden

 

 

 

€ 168,60

 

c. voor elke meerdere hond

 

 

 

€ 140,40

 

d. voor honden gehouden in kennels, geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, gelden de tarieven genoemd onder a, b en c tot een maximum van in totaal

 

 

   

 

€ 505,80

Artikel 2 Belastingplicht

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

     

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

De raadsgriffier, De voorzitter,

J. de Jong