Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Besluit van de gemeenteraad om de bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties en het maken van beleid hiervoor te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad om de bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties en het maken van beleid hiervoor te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDe bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties (huis der gemeente) delegeren van de raad naar het college van burgemeester en wethouders.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Het aanwijzen van trouwlocaties en het maken van beleid hiervoor.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2017

29-06-2017

gmb-2017-135172

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad om de bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties en het maken van beleid hiervoor te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

Zaaknummer: 644461

 

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

Overwegende dat:

  • De bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties (huis der gemeente) op 31 oktober 2000 is gemandateerd aan het college van burgemeester en wethouders;

  • Bij mandaat de verantwoordelijkheid bij de raad ligt en deze de bevoegdheid kan blijven uitoefenen;

  • De bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties en het maken van beleid hiervoor zich bij uitstek leent om te worden uitgeoefend door het college;

  • Bij delegatie van de bevoegdheden besluiten sneller tot stand kunnen komen en dit komt de efficiency ten goede.

Gelet op artikel 108 juncto 147 en artikel 156 van de Gemeentewet

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017

besluit:

de volgende bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:

  • Het aanwijzen van trouwlocaties (huis der gemeente) voor het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen;

  • Het maken van beleidsregels voor het aanwijzen van trouwlocaties.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 29 juni 2017.

De raad voornoemd,

de griffier,

Y.P.A. Hermans

de voorzitter,

W.J.F.M. van Beek