Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Tarieven zwembad en sportaccommodaties 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven zwembad en sportaccommodaties 2020
CiteertitelTarieven zwembad en sportaccommodaties 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-319072

817417

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven zwembad en sportaccommodaties 2020

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2019

besluit:

Artikel 1

Zwembad De Kloet

Recreatief

 

los bad t/m 3 jaar

€ 1,10

los bad t/m 15 jaar

€ 2,60

los bad vanaf 16 jaar

€ 3,35

10 badenkaart t/m 15 jaar

€ 18,75

10 badenkaart vanaf 16 jaar

€ 29,75

persoonlijk abonnement ½ jaar

€ 87,25

Vakantie-instuif

€ 1,10

 

 

Zwemles

 

losse les

€ 11,45

5 lessenkaart kinderen (5x 1 uur)

€ 53,70

10 lessenkaart kinderen (10x 1 uur)

€ 96,65

5 lessenkaart privé kinderen (5x half uur) (max. 4 leerlingen)

€ 65,65

10 lessenkaart privé kinderen (10x half uur) (max. 4 leerlingen)

€ 118,25

losse les privé (half uur) (max. 4 leerlingen)

€ 14,05

 

 

Doelgroepen

 

MBVO los

€ 3,05

MBVO half seizoen

€ 25,10

MBVO heel seizoen

€ 50,25

trimzwemmen los

€ 6,05

10 badenkaart trimzwemmen

€ 50,25

 

 

verhuur bad

 

heel bad per uur normaal tarief

€ 95,25

heel bad per uur laag tarief

€ 30,05

diepe bad per uur normaal tarief

€ 66,30

diepe bad per uur laag tarief

€ 20,70

 

 

personele inzet

 

per uur maandag t/m vrijdag

€ 41,50

per uur zaterdag

€ 54,85

per uur zondag

€ 68,20

 

 

Diversen

 

Zwemvierdaagse

€ 5,50

Medaille

€ 2,30

diploma embleem

€ 0,75

overschoenen per paar

€ 0,30

Tegeldiploma

€ 8,85

Diplomakosten

€ 11,00

 

 

Administratief

 

Borg zwembadpas

€ 7,80

Overschrijven resterende waarde

€ 3,65

administratiekosten **

€ 7,90

Annuleringskosten ***

 

** = bij annulering van badhuur of bij navordering lesgelden

*** = annuleringskosten 20% van de huurprijs

Artikel 2

Verhuur sportaccommodaties

 

Sporthal De Kloet en Sporthal de Flint:  

 

voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 40,65

voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 34,00

voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 17,05

 

 

Gymzalen  

 

voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 13,25

 

 

Voor de verhuur aan plaatselijke clubs en instellingen gelden de onderstaande tarieven, indien deze plaatselijke clubs en instellingen zijn opgenomen op een door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde lijst. Deze lijst bestaat uit clubs en instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente Stede Broec.

 

 

 

Sporthal de Kloet en Sporthal de Flint  

 

Voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 20,65

Voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 17,45

Voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 8,70

 

 

Gymzalen  

 

Voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 6,65

Nadere voorwaarden en bepalingen

Voor incidenteel gebruik van een onrendabel uur kan het college afwijken van de tarieven.

Bij wijziging en/of annulering van het reeds afgesloten huurcontract wordt, indien de wijziging en/of annulering minimaal 14 dagen voor de huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven, 20% van oorspronkelijke huurprijs in rekening gebracht.

Indien de wijziging en/of annulering niet minimaal 14 dagen voor de huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven wordt de volledige huurprijs berekend.

Plaatselijke clubs en instellingen kunnen het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken geplaatst te worden op de door het college vast te stellen lijst.

Voor zover een en ander niet in deze regeling is opgenomen vindt bepaling plaats door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3

Deze tarieven worden geheven met ingang van 1 januari 2020.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 19 december 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

Y.P.A.Hermans

de voorzitter,

R.A.P.Wortelboer