Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Beleidsregels besluit proceskosten bestuursrecht inzake belastinggeschillen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels besluit proceskosten bestuursrecht inzake belastinggeschillen
CiteertitelBeleidsregels besluit proceskosten bestuursrecht inzake belastinggeschillen
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15
 3. Besluit proceskosten bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2010nieuwe regeling

15-02-2010

Steenbergse Courant, 19-03-2010

24

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels besluit proceskosten bestuursrecht inzake belastinggeschillen

Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belasting bedrag:

  • a.

   het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijle boete, of:

  • b.

   indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:

  • c.

   het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

 • 2.

  Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als:

  • a.

   zeer licht indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van minder dan € 450, of:

   • 2.

    een waarde van minder dan € 45.000, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450 dan wel met een waarde van minder dan € 45.000;

  • b.

   licht indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, of:

   • 2.

    een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, dan wel met een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000;

  • c.

   gemiddeld indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder daan € 6.750, of:

   • 2.

    een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is meet een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, dan wel met een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000:

  • d.

   zwaar indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, of:

   • 2.

    een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.00, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000;

  • e.

   zeer zwaar indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 22.500 of meer, of:

   • 2.

    een waarde van € 2.250.000 of meer, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500 of meer, dan wel met een waarde van € 2.250.000 of meer.

 • 3.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar,

15-02-2010