Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Regeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen
CiteertitelRegeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125 
 2. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-199901-01-2016nieuwe regeling

12-04-1999

Personeel actueel 28-04-1999

9902099

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

 

 

 

 • I.

  het voor het burgerlijk rijkspersoneel geldende 'Reisbesluit binnenland' (Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 maart 1993, Stb. 144, sedertdien gewijzigd) van overeenkomstige toepassing te verklaren op het personeel in dienst van de gemeente Steenbergen;

 • II.

  te bepalen dat voormelde regeling niet wordt toegepast in gevallen waarbij sprake is van een dienstreis met bestuurders of externe derden;

 • III.

  voorts te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als 'Regeling reis- en verblijfs-kosten bij dienstreizen' en in werking treedt met ingang van 1 april 1999.

Steenbergen, 12 april 1999.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,