Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2017-55579 exb-2017-55580

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

/

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201303-11-2016Nieuwe regeling

26-11-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 44

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT LOCATIES VOOR OUDEJAARSHUISJES INCLUSIEF DE MAXIMAAL TOEGESTANE AANTALLEN PER LOCATIE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende dat het wenselijk is locaties aan te wijzen waar oudejaarshuisjes mogen worden geplaatst en daarbij vast te stellen hoeveel oudejaarshuisjes maximaal per locatie mogen worden geplaatst;

 

gelet op het advies van de regiopolitie IJsselland;

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  aan te wijzen als locaties waar oudejaarshuisjes mogen worden geplaatst:

   

Plaats

Locatie

Maximaal toegestaan aantal

Vollenhove

Bentstraat: grasveld gelegen tussen Bentstraat en park Old Ruitenborgh. Tegenover de percelen Bentstraat 46 t/m 48

1

 

Godfried van Rhenenlaan 2: parkeerplaats voor de Burght

1

 

Groenestraat: parkeerplaats Groenestraat tussen de percelen 22 en 30. Betreft de parkeerplaats Orangerie gelegen achter de muur

3

 

Harmen Visserplein: parkeerterrein

1

 

Aan Boord: evenemententerrein gelegen achter Godfried van Rhenenlaan 2.

6

 

Aan Boord 1: parkeerplaats voetbalvereniging VENO

3

 

Groenestraat: parkeerplaats gelegen tegenover perceel 37 naast OBS Voorpoort

3

 

Groenestraat: parkeerplaats tussen Groenestraat 39 en de Landpoortsteeg

2

 

Aan Zee: parkeerplaats van de buitenhaven gedeelte straatzijde Aan Zee en Flevoweg

6

Sint Jansklooster

Van Ommenstraat 2a: parkeerplaats voetbalvereniging VHK

2

 

Monnikenweg: evenemententerrein op het asfaltgedeelte

6

Blokzijl

Kanaalweg 3b: evenemententerrein gedeelte gelegen naast gebouw voormalige kinderopvang

3

Blankenham

Zeestraat 2: tegenover het dorpshuis

1

 • 2.

  Te bepalen dat de onder 1 bedoelde aanwijzing geldt voor onbepaalde tijd.

   

 • 3.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

   

Steenwijk, 26 november 2013.

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

de secretaris, drs. S.S. Weistra

 

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

 

 

 

Bezwaarmogelijkheid:

 

 

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, telefoonnummer (038) 888 44 44.

 

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]