Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouder Wmo
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouder Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 6.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201701-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2017, nr. 65507

-

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER WMO

Het college van burgemeester en wethouders,

 

overwegende dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in artikel 6.1 het college voorschrijft personen aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet;

 

gelet op de wens van het college om met ingang van 1 januari 2017 voor het toezicht GGD IJsselland in te zetten en gelet op de bereidheid van GGD IJsselland met ingang van deze datum het toezicht uit te voeren,

 

 

BESLUIT:

  • 1.

    als toezichthoudend ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland aan te wijzen;

  • 2.

    de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland mandaat te verlenen om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

     

Aldus besloten op 20 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

de secretaris, drs. S.S. Weistra,

de waarnemend burgemeester, J.H. Bats