Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit Verordeningen parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Verordeningen parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004
CiteertitelAanwijzingsbesluit Verordeningen parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt het Aanwijzingsbesluit Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225, lid 1
 2. Verordening parkeerbelasting Steenwijkerland 2004, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-200401-01-2015nieuwe regeling

06-01-2004

Gemeenteblad, 2004, 2

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

overwegende

 

dat op grond van het bepaalde in artikel 225, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 7 van de "Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004", aanwijzing dient plaats te vinden van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de verordening mag worden geparkeerd;

 

besluiten:

 

 • I.

  de navolgende wegen c.q. weggedeelten aan te wijzen als wegen, waarop door plaatsing van parkeerapparatuur een belasting wordt geheven als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening parkeerbelastingen 2004 en waar tevens een belasting kan worden geheven als bedoeld in artikel 2, onder b, van bedoelde verordening, één en ander tegen de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij deze verordening:

   

  Kern Steenwijk

  • ·

   Scholestraat (parkeerterrein aan weerszijden van supermarkt De Boer)

  • ·

   Kornputsingel (achter en naast de ING-bank)

  • ·

   Prinsen Hoven (dek)

  • ·

   Onnastraat

  • ·

   Kornputsingel

  • ·

   Molenwal

  • ·

   Weemstraat

  • ·

   Scholestraat

  • ·

   Oosterstraat

  • ·

   Koningstraat en de zuidzijde van de Markt

  • ·

   Neerwoldstraat

  • ·

   Markt-zuidzijde (twee invalide-parkeerplaatsen nabij hoek Onnastraat)

  • ·

   Burg. Goeman Borgesiusstraat

  • ·

   J.H. Tromp Meestersstraat

   

  Kern Giethoorn

  • ·

   ds. T.O. Hylkemaweg

    

 • II.

  de tijden gedurende welke parkeerbelasting, als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004 voor het parkeren op de plaatsen als genoemd onder I. dient te worden betaald, vast te stellen op:

  -

  maandag tot en met vrijdag

  van 09.00 uur tot 18.00 uur;

  -

  donderdag

  van 09.00 uur tot 21.00 uur;

  -

  zaterdag

  van 09.00 uur tot 18.00 uur;

  -

  bijzondere koopavonden

  van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 • III.

  dat de belasting als bedoeld in artikel 2, sub a, van de Verordening parkeerbelasting Steenwijkerland 2004 betaald dient te worden bij de parkeerapparatuur.

 • IV.

  vast te stellen het volgende voorschrift ter voldoening van de belasting op aangifte door het in werking stellen van parkeerapparatuur:

  • 1.

   het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van munten van € 0,10 € 0,20 € 0,50 en € 1,-;

  • 2.

   er dienen tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

  • 3.

   bij gebruikmaking van parkeerapparatuur welke na het inwerpen van muntstukken een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit danwel op het voertuig te worden aangebracht.

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking

 • VI.

  het gewijzigde aanwijzingsbesluit Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2003 vastgesteld in de collegevergadering van 25 november 2003, nr.7 in te trekken.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, drs. A.W. van der Spek

de burgemeester, drs. H.H. Apotheker