Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-310437

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

besluiten:

 

vast te stellen het volgende besluit:

 

AANWIJZINGSBESLUIT WOZ-, HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR

Artikel 1

De teamleider Interne Dienstverlening en Belastingen wordt aangewezen als:

  • 1.

    de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar);

  • 2.

    de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar);

  • 3.

    de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (de WOZ-ambtenaar).

Artikel 2

Als vervanger van de in artikel 1 genoemde teamleider wordt de teamleider Ontvangst aangewezen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

Steenwijk,17 december 2019

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith deGroot

de burgemeester,

RobBats