Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Tarieven afvalstraat Stein 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven afvalstraat Stein 2012
CiteertitelTarieven afvalstraat Stein 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Onbekend

10-11-2011

De Schakel, 7 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven afvalstraat Stein 2012

2011, no.

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake "afvalstraat Stein” 2012 van 11 oktober 2011;

(Gem. blad Afd. A 2011, no. );

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

 

 • I.

  vast te stellen voor 2012 de volgende tarieven:

 • a.

  voor het maken van rioolaansluitingen bij

  panden worden de werkelijk door derden

  gemaakte kosten in rekening gebracht

 • b.

  voor het maken van inritten per inrit

  (exclusief leges inrit) € 728,30

 • c.

  voor het maken van invalidenparkeerplaatsen

  per individuele parkeerplaats € 237,50

 • d.

  voor het verrichten van herstelwerkzaamheden

  aan gemeente-eigendommen wordt in rekening

  gebracht voor:

  • -

   1 m2 tegelbestrating herstraten € 45,00

  • -

   1 m2 klinkerbestrating herstellen € 48,30

  • -

   1 m2 gazon herstellen € 22,50

  • -

   1 m2 beplanting herstellen € 33,75

  • -

   1 m2 asfaltverharding herstellen

   (grindzandasfalt met toplaag) € 178,50

  • -

   1 m2 asfaltverharding herstellen

   (grindzandasfalt met slijtlaag) € 175,00

  • -

   1 m' opsluitband opnieuw stellen € 6,20

  • -

   1 m' trottoirband opnieuw stellen € 26,50

  • -

   1 m' goot herstellen € 7,90

  • -

   1 m2 sierbestrating herstellen € 56,20

  • -

   1 m2 platines herstellen € 56,20

  • -

   1 m2 waalformaatklinkers herstellen € 86,50

 • e.

  voor het innemen van afvalstoffen op de

  "afvalstraat" Stein wordt voor de navolgende Grof

  aanbiedingsvorm in rekening gebracht: Restafvaltuinafval *

  • -

   voetganger met meegedragen afvalstoffen (1) € 6,30 4,40

  • -

   fietser zonder aanhangwagen (1) € 6,304,40

  • -

   kruiwagen (1) € 6,304,40

  • -

   fietser met aanhanger (2) € 12,608,60

  • -

   personenvoertuig (kofferbak) (2) € 12,608,60

  • -

   personenvoertuig:

   • 1.

    met één-assige aanhanger (6) € 38,2517,30

   • 2.

    met twee-assige aanhanger (10) € 63,5022,10

  • -

   bestelbus c.q. pick-up (6) € 38,2517,30

   de tarieven voor het aanleveren van afgedankte

   autobanden e.d. bedragen:

  • -

   per band personenauto met en zonder velg (1) € 6,30

  • -

   per band tractor en vrachtauto (13) € 82,50

   tarief asbest::

  • -

   per aanhangwagen (7) € 44,50

  • -

   grotere hoeveelheden kunnen uitsluitend op

   aanvraag gestort worden.

( ) aantal rekeneenheden Restafval

* Het aanbieden van grof tuinafval in grotere hoeveelheden dan een per personenauto getrokken aanhangwagen is niet toegestaan

II. De in dit besluit opgenomen tarieven treden in werking op 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2011

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

Dict.: BW