Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Tarievenbesluit sporttarieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenbesluit sporttarieven
CiteertitelTarievenbesluit sporttarieven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Onbekend

06-11-2014

Digitaal gemeenteblad, 13 november 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenbesluit sporttarieven

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake sporttarieven 2015van 28oktober 2014;

(Gem. blad Afd. A 2013, no. );

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

 

 • I.

  vast te stellen voor 2015 de volgende tarieven:

 • A.

  De tarieven voor de overdekte sportaccommodaties bedragen:

Sporthal/sportzaal/gymzaal

1.Verhuur sporthal Merode

Zaaldeel, uurtarief gesubsidieerd € 18,85

Zaaldeel, uurtarief niet gesubsidieerd € 28,95

Hele zaal, uurtarief gesubsidieerd € 32,05

Hele zaal, uurtarief niet gesubsidieerd € 49,35

Bloktarieven per 4 uur;

Douche en kleedruimte € 19,10

Hele sporthal excl. Douche/kleedruimte € 24,70

Bloktarieven per dog:

Hele sporthal, incl. douche/kleedruimte € 387,95

2.Verhuur sportzalen

Zaaldeel, uurtarief gesubsidieerd € 9,45

Zaaldeel, uurtarief niet gesubsidieerd € 14,45

Hele zaal, uurtarief gesubsidieerd € 15,00

Hele zaal, uurtarief niet gesubsidieerd € 23,05

Bloktarieven per dagdeel ( 4 uur).

Douche en kleedruimte € 19,10

Hele sporthal excl. Douche/kleedruimte € 11,55

Bloktarieven per halve dag:

Hele sporthal, incl. douche/kleedruimte € 63,95

3.Verhuur gymzalen

Hele zaal, uurtarief gesubsidieerd € 9,45

Hele zaal, uurtarief niet gesubsidieerd € 14,45

Bloktarieven per dagdeel (4 uur)

Douche en kleedruimte € 19,10

Hele sporthal excl. Douche/kleedruimte € 7,25

Verhuur bij evenementen

Het tarief voor het gebruik van (gedeelten van) de accommodaties

t.b.v. evenementen bedraagt per dagdeel (4 uur) € 18,70

 • B.

  Huur kantine behorende bij accommodatie

  (voetbal/handbal/tennis) € 0,50

 • C.

  Reclameopbrengsten en recettes:

  Afdracht bij activiteiten in/op gemeentelijke

  sportaccommodaties met uitzondering van

  activiteiten, georganiseerd door plaatselijke

  verenigingen die landelijk zijn georganiseerd

  of de vaste gebruiker van de accommodatie 25 %

 • D.

  De tarieven voor het vissen en het scheppen van vère de vase in het Steinerbos bedragen

  voor:

  • 1.

   Vissen

 • a.

  jaarvergunningen voor personen:

  • 1.

   beneden de 18 jaar nihil

  • 2.

   18 jaar en ouder € 6,85 per jaar

 • b.

  dagvergunningen € 4,65 per dag

  • 2.

   Vère de vase scheppen € 9,15 per jaar

  • 3.

   Uitgifte van de vergunningen als bedoeld onder D., eerste en tweede lid, geschiedt door het college, die ter zake het gebruik beperkende voorwaarden kunnen opleggen.

II. De in dit besluit opgenomen tarieven treden in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6november 2014.

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

Dict.: BW