Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stein 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stein 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stein 2009 (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Op grond van art. 2, lid 2 van de verordening kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-200918-08-2015Nieuwe regeling

07-05-2009

De Schakel, 27-5-2009

Gem. blad Afd. A 2009, no.30

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stein 2009

 

 

Artikel 1.  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2.  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3.  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 10 november 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 4.  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5.  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stein (Veror­dening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 mei 2009.

De griffier.                                          De voorzitter.