Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018
CiteertitelAanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Vuurwerkbesluit
 2. APV Terneuzen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2017Nieuw besluit

31-10-2017

Zeeuws Vlaams Advertentieblad 29 november 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

Overwegende:

 

 • 1.

  dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan om tussen 31 december, 18.00 uur en 1 januari, 02.00 uur van het daarop volgende jaar consumentenvuurwerk af te steken;

 • 2.

  dat het niet gewenst is om in de directe omgeving van verpleeg-en zorginstellingen als ook de kinderboerderij/het dierenasiel consumentenvuurwerk te gebruiken, gelet op de overlast voor mens en dier;

 • 3.

  dat artikel 2:73 APV, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 het college de bevoegdheid verschaft om, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, gebieden aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken.

 

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit;

 • 2.

  het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015.

 

Besluiten:

Artikel 1  

Op grond van artikel 2:73 APV de volgende gebieden aan te wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:

 

- Zorgcentrum De Vurssche te Axel

- Zorgcentrum Ter Walle te Biervliet

- Zorgcentrum Vremdieke te Hoek

- Zorgcentrum De Lange Akkers te Koewacht

- Zorgcentrum De Redoute te Sas van Gent

- Het ziekenhuis Terneuzen

- De kinderboerderij en het dierenasiel in Terneuzen

- Zorgcentrum Ter Schorre en Winkelcentrum Zuidpolder te Terneuzen

- Zorgcentrum De Blide te Terneuzen

- Zorgcentrum Bachten Dieke te Terneuzen

- Zorgcentrum ’t Verlaet te Westdorpe

- Zorgcentrum De Molenhof te Zaamslag

 

De als zodanig aangewezen gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

Artikel 2  

Te bepalen dat dit besluit op 31 december 2017 om 18.00 uur in werking treedt en op 1 januari 2018 om 02.00 uur vervalt.

Artikel 3  

Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018.

Terneuzen, 31 oktober 2017

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secretaris, burgemeester,

J.G. Princen CCMM, J.A.H. Lonink