Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Tarieventabel 2017 behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2005
CiteertitelTarieventabel 2017 lijkbezorgingsrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe tarieven

22-11-2016

De Terschellinger

Onbekend
01-01-201601-01-2017nieuwe tarieven

24-11-2015

De Terschellinger

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2005

 

 

Tarieventabel 2017 behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2005

Tarieventabel 2017 behorend bij de verordening

lijkbezorgingsrechten 2005

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

.

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een eigen graf wordt geheven

€ 1.783,70

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een urnengraf wordt geheven

€ 1.783,70

1.3

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 en 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van die rechten

€ 891,80

1.4

Voor het verlenen van het recht voor een periode van 10 jaar op gebruik van een ruimte in een urnennis wordt geheven

€ 891,80

1.5

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar wordt geheven

€ 445,90

1.6

voor het vestigen van een recht op een reeds eerder uitgegeven grafruimte op de Algemene Begraafplaats te West-Terschelling, waarop geen grafrecht (meer) rust, dan wel waarvan het grafrecht is teruggevallen aan de beheerder van de begraafplaats, voor een periode van 20 jaar

€ 891,80

1.7

Voor het verlengen van de termijn van een recht als bedoeld onder artikel 1.6 met een periode van 20 jaar

€ 891,80

1.8

Voor het vestigen van een recht voor het terstond doen begraven van een lijk in een grafruimte als bedoeld onder artikel 1.6 met dien verstande dat dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat is voldaan op grond van artikel 1.6 dan wel op grond van artikel 1.7

€ 1.783,70

Hoofdstuk 2  Begraven

.

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 379,70

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 189,85

Hoofdstuk 3  Bijzetten van asbussen en urnen

.

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven

€ 178,40

Hoofdstuk 4  Grafbedekking en onderhoud

.

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 14 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen Terschelling 2005, wordt geheven:

 

4.1.1

voor het inrichten van een grafkelder

€ 218,60

4.1.2

voor het plaatsen van enig gedenkteken

€ 109,30

4.1.3

voor het leveren en plaatsen van een afdekplaat in de urnennis

€ 86,55

4.1.4

voor het opstellen van een gedenksteen afkomstig van een vervallen graf op een daartoe aangewezen plaats op de begraafplaats voor ten hoogste 20 jaar

€ 109,30

Hoofdstuk 5  Inschrijven en overboeken van eigen graven

.

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven of urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 23,75

Hoofdstuk 6 Overige werkzaamheden

.

6.1

Overige werkzaamheden op verzoek; per uur

€ 44,50

De raad van de gemeente Terschelling, 22 november 2016

J. Hofman, griffier

J.B. Wassink, voorzitter