Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Tarieventabel 2016 behorende bij de precaorioverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2016 behorende bij de precaorioverordening 2011
CiteertitelTarieventabel 2016 precario
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Gewijzigde tarieven

24-11-2015

De Terschellinger

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016 behorende bij de precaorioverordening 2011

 

 

Tarieventabel 2016 behorende bij de precarioverordening 2011

De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2016.

Locatie A:

WEST: Haventerrein, Torenstraat, Boomstraat, Burgemeester Reedekerstraat, Willem Barentszkade, Willem Barentszstraat, Molenstraat, Havenstraat

MIDSLAND: Oosterburen, Westerburen

Locatie B:

Overige gebieden, niet genoemd bij locatie A

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen waarvoor in de volgende hoofdstukken geen afzonderlijk tarief is opgenomen:

 

1.1.1

per m, gemeten over de langste zijde, per dag

Locatie A

Locatie B

€ 0,18

€ 0,14

1.1.1.2

per m, gemeten over de langste zijde, per week

Locatie A

Locatie B

€ 1,26

€ 0,99

1.1.1.3

per m, gemeten over de langste zijde, per maand

Locatie A

Locatie B

€ 5,04

€ 3,96

1.1.1.4

per m, gemeten over de langste zijde, per jaar

Locatie A

Locatie B

€ 60,59

€ 47,53

Hoofdstuk 2 Bouwmaterialen en overige materialen

2.1

Het tarief voor het gebruik maken van de gemeentelijke kaden en opslagterrein, en voor het hebben van bouwmaterialen, bouwketen, bouwwerktuigen, dan wel een door een schutting of andere afrastering afgesloten terrein:

 

2.1.1

Per m2, per dag

€ 0,16

2.1.2

Per m2, per week

€ 1,14

2.1.3

per m2, per maand

€ 4,57

2.1.4

per m2, per jaar

€ 54,87

Hoofdstuk 3 Terrassen

3.1

Het tarief bedraagt voor het gebruik van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen

 

3.1.1

Per m2, per week

Locatie A:

Locatie B:

€ 1,26

€ 0,99

3.1.2

per m2, per maand

Locatie A:

Locatie B:

€ 5,05

€ 3,96

3.1.3

per m2, per jaar

Locatie A:

Locatie B:

€ 45,46

€ 35,64

Hoofdstuk 4 Overige voorwerpen

4.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van :

 

 

uitgestalde zaken langs, voor en aan gevels:

 

4.1.1

per m2, per week

Locatie A

Locatie B

€ 1,26

€ 0,99

4.1.2

per m2, per maand

Locatie A

Locatie B

€ 5,05

€ 3,96

4.1.3

per m2, per jaar

Locatie A

Locatie B

€ 45,46

€ 35,64

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van een standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen, uitstallen of afleveren van goederen dan wel diensten aanbieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, kiosk, tent, wagen of tafel etc.

 

4.2.1

per m2, per dag

Locatie A

Locatie B

€ 0,23

€ 0,19

4.2.2

per m2, per week

Locatie A

Locatie B

€ 1,63

€ 1,37

4.2.3

per m2, per maand

Locatie A

Locatie B

€ 6,52

€ 5,48

4.2.4

per m2, per jaar

Locatie A

Locatie B

€ 58,72

€ 49,33

Behorend bij raadsbesluit van 24 november 2015

J.Hofman,

J.B. Wassink,

griffier

voorzitter