Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Tarieventabel 2018 behorend bij Verordening Havengeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2018 behorend bij Verordening Havengeld 2013
CiteertitelTarieventabel 2018 behorend bij Verordening Havengeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Havengeld 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Aanpassing tarieven

19-12-2017

Onbekend

2017/tarieven havengeld

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2018 behorend bij Verordening Havengeld 2013

 

 

Tarieventabel 2018 behorend bij Verordening Havengeld 2013

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018 en

inclusief 21% omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Soort vaartuig Tarief per dag Tarief per jaar

maatstaf tarief maatstaf tarief

Pleziervaartuig (1*)

Overig m1/dag € 2,40 m2 € 18,25

Meerrompschip (overig) m1/dag € 4,35 m2 € 36,95

Vissersschip & sleepboot

Bedrijfsmatig actief m1/dag € 1,20 m2 € 6,10

Vrachtschip (2*) Bedrijfsmatig actief

tijdens laden/lossen

max. ligtijd 2 dagen ton/dag € 0,11 m2 € 3,65

> 2 dagen m1/dag € 2,40

Passagiersschip &zeilend bedrijfsvaartuig Bedrijfsmatig actief m1/dag € 1,20 m2 € 6,10

Meerrompschip (bedrijfsmatig actief) m1/dag € 1,95 m2 € 7,90

Veerschip m2 € 9,10

Sloep m2 € 6,10

Overige vaartuigen met eigen steiger

voorzieningen m2 € 3,00

Ander vaartuig m1/dag € 1,20 m2 € 6,10

Afmeertarief (2*) < 2 uur; laden/lossen van goederen en passagiers m1/keer € 0,60

(1*): pleziervaartuigen kunnen alleen in overleg met de havenmeester een ligplaats krijgen in de haven. Bijvoorbeeld: een pleziervaartuig kan een ligplaats in de haven krijgen als de jachthaven vol is of als dit pleziervaartuig te groot is voor een ligplaats in de jachthaven.

(2*): “Tijdens laden/lossen gedurende maximale ligtijd van 2 dagen” geldt gedurende maximale ligtijd aan loskade. Daarna geldt het hogere tarief.

Behorend bij raadsbesluit van 19 december 2017

N.E. de Jong-de Vries, J.B. Wassink,

loco-griffier voorzitter