Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Tarieventabel behorend bij de verordeningprecariobelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorend bij de verordeningprecariobelasting 2011
CiteertitelTarieventabel behorend bij de verordeningprecariobelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening precariobelasting 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Aanpassing tarieven

19-12-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorend bij de verordeningprecariobelasting 2011

 

 

Tarieventabel behorend bij de verordening precariobelasting 2011

precariobelasting 2011

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Locatie A:

WEST: Haventerrein, Torenstraat, Boomstraat, Burgemeester Reedekerstraat, Willem Barentszkade, Willem Barentszstraat, Molenstraat, Havenstraat

MIDSLAND: Oosterburen, Westerburen

Locatie B:

Overige gebieden, niet genoemd bij locatie A

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen waarvoor in de volgende hoofdstukken geen afzonderlijk tarief is opgenomen:

1.1.1 per m, gemeten over de langste zijde, per dag

Locatie A € 0,18

Locatie B € 0,14

1.1.1.2 per m, gemeten over de langste zijde, per week

Locatie A € 1,29

Locatie B € 1,01

1.1.1.3 per m, gemeten over de langste zijde, per maand

Locatie A € 5,17

Locatie B € 4,06

1.1.1.4 per m, gemeten over de langste zijde, per jaar

Locatie A € 62,12

Locatie B € 48,73

Hoofdstuk 2 Bouwmaterialen en overige materialen

2.1 Het tarief voor het gebruik maken van de gemeentelijke kaden en opslagterrein, en voor het hebben van bouwmaterialen, bouwketen, bouwwerktuigen, dan wel een door een schutting of andere afrastering afgesloten terrein:

2.1.1 Per m2, per dag € 0,16

2.1.2 Per m2, per week € 1,16

2.1.3 per m2, per maand € 4,69

2.1.4 per m2, per jaar € 56,25

Hoofdstuk 3 Terrassen

3.1 Het tarief bedraagt voor het gebruik van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen

3.1.1 Per m2, per week

Locatie A: € 1,29

Locatie B: € 1,01

3.1.2 per m2, per maand

Locatie A: € 5,17

Locatie B: € 4,06

3.1.3 per m2, per jaar

Locatie A: € 46,61

Locatie B: € 36,55

Hoofdstuk 4 Overige voorwerpen

4.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van :

4. uitgestalde zaken langs, voor en aan gevels:

4.1.1 per m2, per week

Locatie A € 1,29

Locatie B € 1,01

4.1.2 per m2, per maand

Locatie A € 5,17

Locatie B € 4,06

4.1.3 per m2, per jaar

Locatie A € 46,61

Locatie B € 36,55

4.2 Het tarief bedraagt voor het hebben van een standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen, uitstallen of afleveren van goederen dan wel diensten aanbieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, kiosk, tent, wagen of tafel etc.

4.2.1 per m2, per dag

Locatie A € 0,23

Locatie B € 0,20

4.2.2 per m2, per week

Locatie A € 1,66

Locatie B € 1,40

4.2.3 per m2, per maand

Locatie A € 6,68

Locatie B € 5,62

4.2.4 per m2, per jaar

Locatie A € 60,20

Locatie B € 50,58

Behorend bij raadsbesluit van 19 december 2017

N.E. de Jong-de Vries

J.B. Wassink

loco-griffier

voorzitter