Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Tarieventabel 2019 behorend bij Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2019 behorend bij Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2012
CiteertitelTarieventabel 2019 afvalstoffenheffingen en reinigingsheffingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe tarieven voor 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019nieuwe tarieven voor 2019

16-10-2018

gmb-2018-264895

2018/59

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2019 behorend bij Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2012

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019 en inclusief 21% omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijks tarieven afvalstoffenheffing

 

1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 201,90

Hoofdstuk 2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

 

2.1 Het recht bedraagt per belastingjaar voor het:

2.1.1 beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van een

240 liter bedrijfscontainer en het verwijderen van de daarin

verzamelde afvalstoffen per 50 kilogram (kg) verwijderde

afvalstoffen € 332,75

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

 

3.1 Het recht bedraagt voor het:

3.1.1 het achterlaten van autobanden zonder velg, per band € 2,80

3.1.2 het achterlaten van autobanden met velg, per band € 5,65

3.1.3 het achterlaten van papier € 0,00

3.1.4 het achterlaten van glas € 0,00

3.1.5 het achterlaten van afvalstoffen - geen organisch

afval of afval uit vetputten, of afgewerkte olie zijnde -

op een daartoe van gemeentewege ter beschikking

gestelde plaats, per eenheid van 10 kilogram € 3,55

 

Behorend bij raadsbesluit van 16 oktober 2018

J. Hofman, J.B. Wassink,

griffier voorzitter